Wiarusów 20, Praga Południe – Grochów, Warszawa

Wkrótce rozpoczęcie prac budowlanych. Planowany termin realizacji od listopada 2014 roku do maja 2016. W budynku znajdować się będzie 8 mieszkań.